ПОРЯДОК допуску спостерігачів та акредитації ЗМІ на виборах ректора

ПОРЯДОК

допуску спостерігачів та акредитації ЗМІ на виборах ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка

1.1. Цей порядок визначає умови організації роботи спостерігачів від кандидатів на посаду ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка (надалі - Університет) та акредитацію засобів масової інформації з урахуванням протиепідемічних заходів,  спрямованих на боротьбу з розповсюдженням вірусу COVID-19, під час проведення виборів ректора Університету з метою забезпечення демократичності, прозорості та відкритості виборів, які проводитимуться шляхом прямого таємного  голосування.

1.2. Кандидат на посаду ректора Університету (надалі - Кандидат) з урахуванням протиепідемічних заходів, зокрема встановленого обмеження щодо одночасного перебування на певній площі осіб і необхідної соціальної дистанції, має право визначати на кожну дільницю не більше  одного спостерігача за ходом голосування.

1.3. Під час виборів ректора у зв’язку з епідемічною ситуацією, що виникла у м. Києві, на виборчих дільницях не можуть бути присутні спостерігачі від будь-яких  громадських організацій, а також представники засобів масової інформації.

 1.4. Повноваження спостерігачів починаються від дня їх реєстрації ЦВК з проведення виборів ректора Університету (надалі ЦВК) і припиняються після оформлення протоколу про результати голосування на виборах ректора Університету.

1.5. Спостерігачем від кандидата на посаду ректора Університету може бути будь-яка особа, окрім членів виборчої комісії, членів організаційного комітету, кандидатів на посаду ректора Університету. Одна особа може бути спостерігачем лише від одного кандидата.

1.6. Спостерігачі від кандидата на посаду ректора реєструються виборчою комісією за особисто поданою Кандидатом заявою.

1.7. Заяву про реєстрацію спостерігачів кандидати на посаду ректора подають до ЦВК особисто з пред’явленням документа, що посвідчує його особу згідно Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», починаючи з наступного робочого дня після отримання ЦВК списку кандидатів від організаційного комітету.

1.8. Кандидати у заяві про реєстрацію спостерігачів зазначають прізвища, імена, по батькові, дату народження, місце фактичного проживання та адресу реєстрації, місце роботи, номери контактних телефонів. До заяви про реєстрацію особа - спостерігач особисто з пред’явленням документа, що посвідчує його особу, подає до ЦВК заяву про згоду бути спостерігачем від кандидата на посаду ректора та згоду на обробку його персональних даних.

1.9. У зв’язку з епідемічною ситуацією Центральна виборча комісія не розглядає звернення  громадських організацій щодо присутності на виборах їх спостерігачів.

1.10. Виборча комісія приймає рішення про реєстрацію спостерігачів на виборах ректора.

1.11. Офіційні спостерігачі не можуть впливати на перебіг виборчого процесу та його результати. Їх місія полягає у формуванні належного, незаангажованого уявлення про законність виборчого процесу та донесення такого уявлення до особи, яка запросила спостерігача.

1.12. Спостерігач від кандидата на посаду ректора має право:

1) перебувати у приміщенні для голосування під час голосування, спостерігати за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі бюлетенів особам, які беруть участь у виборах ректора, і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії, фізично дотримуючись встановленої соціальної дистанції не менше 1,5 метра;

2) бути присутнім у день голосування на засіданнях виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні підсумків голосування, у приміщенні, де проводиться голосування;

3) звертатися із заявою чи скаргою до виборчої комісії щодо усунення порушень у випадку їх виявлення.

1.13. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету не має права:

1) порушувати протиепідемічні заходи;

2)безпідставно втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують законний хід виборчого процесу або неправомірно заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;

2) заповнювати замість особи, яка має право брати участь у виборах ректора Університету (у тому числі й на його прохання), бюлетень для голосування;

3) бути присутнім при заповненні особою бюлетеня у кабіні для таємного голосування або іншим чином порушувати таємницю голосування.

1.14. У разі порушення спостерігачем цього порядку, його повноваження достроково припиняються рішенням голови ЦВК, за відсутності – заступника голови ЦВК (голів ДВК, за відсутності – заступників голів ДВК).

         Спостерігач зобов’язаний залишити приміщення для голосування.

1.15. Голова ЦВК (за відсутності заступник) університету,  враховуючи епідемічний стан, має право прийняти рішення про не допуск усіх спостерігачів одночасно на дільниці і зменшити кількість присутніх спостерігачів одночасно, встановивши між ними черговість перебування на виборчій дільниці. ДВК діють за аналогією до цього пункту.

1.16. Кандидат на посаду ректора Університету має право відкликати спостерігача, звернувшись із письмовою заявою до Центральної виборчої комісії про припинення його повноважень, і подати або не подавати документи для реєстрації спостерігачем іншої особи у встановленому порядку.

1.17. Спостерігач від кандидата на посаду ректора Університету має право у будь-який час звернутися до виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви виборча комісія приймає рішення про скасування реєстрації спостерігача. Копія рішення надається кандидату на посаду ректора Університету.

1.18. Акредитація ЗМІ здійснюється відповідно до порядку, визначеному центром комунікацій Університету.

1.19. ЦВК встановлює  квотний принцип допуску представників ЗМІ (один журналіст та один технічний працівник від кожного акредитованого ЗМІ і в межах норми площі на одну особу, визначеної протиепідемічними заходами в Україні та м. Києві). Акредитовані ЗМІ перебуватимуть у приміщенні, визначеному центром комунікацій Університету за погодженням із ЦВК.