Інші штатні працівники

Статут університету Розділ 6.5 пункт 3 і 4

3) Для участі у виборах ректора встановлюються такі квоти представництва осіб, які мають право брати в них участь:

– представники із числа інших штатних працівників Університету, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів у кількості 5 % від загальної чисельності осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету;

4) При формуванні списків для голосування та визначенні квот береться до уваги кількісний склад категорій працівників [!], визначених у пп.3.п.6.5 р.V. цього Статуту станом на дату оголошення виборів на посаду ректора [Примітка: на 28 серпня 2020 року!].

22 жовтня 2020 р. відбудуться прямі таємні вибори осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету, із категорій працівників, які не належать до наукових, науково-педагогічних і педагогічних штатних працівників.

 

Відповідно до Рішення Центральної виборчої комісії на основі результатів підрахунку голосів на виборчих дільницях буде сформовано рейтинговий список працівників, які були внесені в бюлетені для голосування.

Згідно з квотою, що припадає на працівників цієї категорії (підпункт 3 пункту 6.5 Статуту Університету) 193 особи з рейтингового списку, які набрали найбільшу кількість голосів на виборах, буде внесено до списку виборців.

Список представників із числа інших штатних працівників, які будуть  включені до списку виборців Університету
(подано за алфавітом прізвищ виборців)