Студенти

Статут університету Розділ 6.5 пункт 3 і 4

3) Для участі у виборах ректора встановлено такі квоти представництва осіб, які мають право брати в них участь:

виборні представники із числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів у кількості 15 % від загальної чисельності осіб, які мають право брати участь у виборах ректора Університету;

згідно протоколу ЦВК №2 від 7.10.2020 квота студентів -  580 осіб. Список студентів які будуть представляти категорію "Студенти" на виборах ректора надають органи студентського самоврядування до ЦВК.