Участь курсантів у виборах ректора не залежить від їхнього статусу «військовослужбовець»

kursantyВідповідно до п. 3 ст. 42 Закону України «Про вищу освіту» та Методичних рекомендацій, затверджених постановою КМУ від 5  грудня 2014 р №726 брати участь у виборах керівника закладу вищої освіти мають право:

  • кожен науковий, науково-педагогічний та педагогічний штатний працівник закладу вищої освіти;
  • представники з числа інших штатних працівників, які обираються відповідними працівниками шляхом прямих таємних виборів;
  • виборні представники з числа студентів (курсантів), які обираються студентами (курсантами) шляхом прямих таємних виборів.

Центральна виборча комісія звертає увагу  на те, що участь курсантів у виборах ректора згідно вищезазначених законодавчого та підзаконного нормативних актів не залежить від їхнього статусу «військовослужбовець». Отже, курсанти мають право самостійно обрати виборних представників для участі у виборах ректора університету.

Порушення цих норм обмежує право курсантів брати участь у виборах  керівника закладу вищої освіти.

Станом на 01.10.2020 р. в Університеті навчається (показники по студентах відповідають звіту 3-2 КНУТШ перед МОН України):

  • студентів денної форми навчання за 1 і 2 рівнями вищої освіти – 23 642;
  • студентів заочної форми навчання (разом з другою вищою освітою у ІПО) за 1 і 2 рівнями вищої освіти – 3 060.

У ВІКНУ навчаються за програмами 1 і 2 рівнів вищої освіти 1 149 осіб, з них: 

  • курсантів (денна форма) –  1 088;
  • військовослужбовців (заочна форма) – 61.

При розподілі квот Студентський парламент зобов'язаний врахувати представництво курсантів у загальній квоті 580 осіб:

  • виборні представники із числа студентів – 556 осіб;
  • виборні представники із числа курсантів – 24 особи.

Протокол обрання виборних представників із числа студентів та протокол обрання виборних представників із числа курсантів подають окремо до ЦВК у термін, визначений Статутом університету.